Zaplacením objednávky on-line klubu souhlasí uživatel s níže uvedenými podmínkami a zavazuje se dodržovat pravidla v nich uvedená.

1. Obecná ustanovení

1.1. Poskytovatelem služeb on-line klubu je společnost Sportee s.r.o, náměstí Republiky 2686, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, Czech Republic, IČ: 07265026, VAT: CZ07265026, jednající v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen „Poskytovatel" / „Prodávající").

1.2. Uživatel je fyzická či právnická osoba, která uhradila objednávku on-line kurzu či soukromých hodin Poskytovatele (dále jen „Uživatel" / „Kupující")

2. Předmět služby

2.1. Předmětem služby je právo Uživatele na přístup k lektorským video lekcím uložených na serveru Poskytovatele a dalším službám Poskytovatele nabízeným na serveru Poskytovatele (dále jen „on-line klub").

2.2. Ukázková videa slouží jako úvod k on-line klubu a k ověření technické dostupnosti pro uživatele. Uživatel má právo prohlížet si tato ukázková videa pro svoji osobní potřebu zdarma.

2.3. Předmětem služby je poskytnutí pravidelné tréninkové spolupráce (soukromé hodiny) s Poskytovatelem a to na základě individuální domluvy po odeslání objednávky.

3. Rozsah služby

3.1. Uhrazením ceny on-line klubu získává Uživatel právo na přístup do on-line klubu poskytovatele za účelem svého osobního vzdělávání a rozvoje.

3.2. Uhrazením ceny za pravidelnou tréninkovou spolupráci (soukromé hodiny) získává Uživatel právo se s Poskytovatelem dohodnout na rozsahu pravidelné spolupráce tak, jak si Uživatel vybral při objednávce. 

4. Práva a povinnosti Uživatele

4.1. Uživatel je povinen uhradit cenu za členství v on-line klubu či pravidelné tréninkové spolupráce (soukromé hodiny) stanovenou na webových stránkách Poskytovatele, a to bezhotovostně (tj. buď na základě přímé platby platební kartou, nebo bankovním převodem).

4.2. Uživatel má právo využívat členství on-line klubu. Uživatel má právo využívat objednaných služeb v rámci pravidelné tréninkové spolupráce, která probíhá online nebo osobně. 

4.3. Uživatel je povinen otestovat před uhrazením členství, zdali mu přehrávání video lekcí funguje s jeho technickým vybavením (hardware i software) a používaným internetovým připojením. K tomuto otestování slouží zdarma přístupná úvodní ukázková videa na serveru Poskytovatele. Úhradou objednávky členství v on-line klubu Uživatel potvrzuje, že se mu ukázkové video přehrává bez problémů a akceptuje stejnou kvalitu a způsob přehrávání pro samotný on-line klub. Poskytovatel je oprávněn zamítnout pozdější reklamaci Uživatele z tohoto důvodu.

4.4. Uživatel se zavazuje dodržovat pravidla uvedená v článku 10 – Ochrana autorských práv.

4.5. Uživatel se zavazuje, že nebude zneužívat odměnový systém pro svoje vlastní účely. Například vstup za 1 Kč a cílené sbírání bodů, aby získal, co nejvíce odměn zdarma. Pokud na snahu o nekalé jednání narazíme, může být člen bez nároku na vrácení peněz vyloučen.

5. Objednávka

5.1 Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na serveru Poskytovatele. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky Poskytovatele. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě členství v online klubu včetně všech bonusů a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce Poskytovatele a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky, které jsou zároveň zveřejněné na webových stránkách prodávajícího jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

6. Kupní cena, daňový doklad

6.1. V přihlašovacím formuláři na webové adrese Poskytovatele najdete všechny ceny služeb. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Prodávající je plátcem DPH.

6.2. Daňový doklad Vám bude vystaven na základě uhrazené zálohové faktury. Daňový doklad slouží jako doklad o zakoupení členství v on-line klubu a je zasílán automaticky na e-mail Kupujícího a to elektronickou formou.

6.3 Ceník členství v klubu

6.4 Ceník soukromých hodin

7. Způsob a forma platby

7.1. Způsob platby
Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti ThePay s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti ThePay s.r.o.

7.2. Možnosti plateb

Online platby pro nás zajišťuje platební brána ComGate. Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a.s., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány.

Platba kartou: VISA,  MasterCard, platba bitcoinem
Nejrychlejší způsob zaplacení online. Do rozhraní platební brány ComGate zadáte číslo karty, datum platnosti a CVC kód – tři čísla, která najdete v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, a tak budete nejspíš požádáni o zadání číselného kódu, který obdržíte SMSkou od své banky.

Platba bankovním převodem: Raiffeisen BANK, Fio, KB, mBank a další.
Okamžitá platba prostřednictvím internetového bankovnictví. Platební brána ComGate vás přesměruje do vašeho internetového bankovnictví, kam se přihlásíte jako obvykle a zde potvrdíte už připravený platební příkaz. 

Po dokončení platby budete přesměrováni zpět do obchodu. Platba je potvrzena okamžitě, budeme bez odkladu pokračovat v realizaci objednávky.

Kontakty:
ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel:  +420 228 224 267

7.3. Bonusy
Všechny bonusy, na které má kupující nárok, budou zpřístupněny v členské sekci klubu v průběhu online tréninku a to za podmínky, že bude objednávka řádně uhrazena a kupující nepožádal v garanční lhůtě o vrácení peněz.
 
8. Opakované platby
 
8.1. Opakovaná 30 denní fixní platba

8.1.1 V případě, že předmětem koupě je "Měsíční neomezené členství v klubu!" s pravidelným 30 denním členským poplatkem po období jednoho roku, využívá poskytovatel k uhrazení členského poplatku automatické opakované vystavení faktury a výzvy k platbě. Vyplněním prodejního formuláře se kupující zavazuje platit pravidelný fixní členský poplatek ve výši zřetelně a jasně uvedené při objednávce členství (maximálně ovšem 1289,-Kč každý měsíc bez DPH) a to po celou dobu trvání členství. Vyplněním prodejního formuláře kupující dává souhlas, aby tento členský poplatek (v předem jasně uvedené výši) byl každých 30 dní (počínaje datem objednávky) automaticky stržen z platební karty kupujícího, skrze kterou byla provedena první úhrada, a to po celou dobu trvání členství v klubu.
 
8.1.2 V případě, že předmětem koupě je "Roční neomezené členství v klubu s dárky" s pravidelným ročním členským poplatkem, využívá poskytovatel k uhrazení členského poplatku automatické opakované platby kartou (tzv. reccuring payments). Vyplněním prodejního formuláře se kupující zavazuje platit pravidelný fixní členský poplatek ve výši zřetelně a jasně uvedené při objednávce členství (maximálně ovšem 12 890,-Kč bez DPH ročně) a to po celou dobu trvání členství. Vyplněním prodejního formuláře kupující dává souhlas, aby tento členský poplatek (v předem jasně uvedené výši) byl každý rok (počínaje datem objednávky) automaticky stržen z platební karty kupujícího, skrze kterou byla provedena první úhrada, a to po celou dobu trvání členství v klubu.  
 
8.1.3 V případě, že předmětem koupě je "Roční neomezené členství v klubu" s pravidelným ročním členským poplatkem, využívá poskytovatel k uhrazení členského poplatku automatické opakované platby kartou (tzv. reccuring payments). Vyplněním prodejního formuláře se kupující zavazuje platit pravidelný fixní členský poplatek ve výši zřetelně a jasně uvedené při objednávce členství (maximálně ovšem 12 890,-Kč bez DPH ročně) a to po celou dobu trvání členství. Vyplněním prodejního formuláře kupující dává souhlas, aby tento členský poplatek (v předem jasně uvedené výši) byl každý rok (počínaje datem objednávky) automaticky stržen z platební karty kupujícího, skrze kterou byla provedena první úhrada, a to po celou dobu trvání členství v klubu.
 
8.1.4 V případě, že předmětem koupě jsou "Soukromé hodiny" s pravidelným měsíčním poplatkem, využívá poskytovatel k uhrazení soukromých hodin automatické opakované vystavení faktury a výzvy k platbě. Vyplněním prodejního formuláře se kupující zavazuje platit pravidelně částku ve výši zřetelně a jasně uvedenou při objednávce soukromých hodin (maximálně ovšem 8 000 Kč každý měsíc bez DPH) a to do doby oznámení o ukončení zájmu o výuku. Vyplněním prodejního formuláře kupující dává souhlas, aby tento členský poplatek (v předem jasně uvedené výši) byl každých 30 dní (počínaje datem objednávky) automaticky stržen z platební karty kupujícího, skrze kterou byla provedena první úhrada, a to do doby oznámení o ukončení zájmu o výuku.
 
8.2. Upozornění na automatickou platbu

V případě, že objednávka podléhá opakované platbě, kupující je vždy jasně informován na prodejní stránce produktu o fixní výši pravidelného poplatku i způsobu, jak je možné členství v klubu ukončit a zastavit tak opakované strhávání plateb. 
 
8.3. Ukončení poskytovaných služeb a zrušení automatické platby
Žádost o ukončení členství v Klubu Karate 365! může kupující kdykoliv odeslat prostřednictvím online formuláře ZDE, nebo kontaktováním zákaznické podpory na adrese academy@ondrejcharvat.cz. Pokud kupující požádá o zrušení členství již po stržení platby, nemá nárok na vrácení této částky. Po uplynutí 30 dnů na zkoušku je výpovědní doba 3 měsíce. Po doběhnutí předplatného je kupujícímu také ukončen přístup do členské sekce.
 
9. Garance vrácení peněz

9.1. Za své produkty Ondřej Charvát ručí zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz.

9.2. Při objednání členství v online klubu či pravidelné tréninkové spolupráce (soukromé hodiny) má kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu, a to v rámci časového horizontu uvedeného na prodejní stránce daného produktu (30 dnů).

Odstoupení je možno provést elektronickou formou na e-mailu: academy@ondrejcharvat.cz s prohlášením, že od smlouvy odstupuje a s přiložením kopie faktury. Kupujícímu bude zaslán opravný daňový doklad s částkou odpovídající kupní ceně členství v online klubu. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení e-mailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem. Kupující, který odstoupil od smlouvy v rámci 30denní garance vrácení peněz, nemá nárok na dosud zveřejněné lekce a bonusy související s programem.

9.3. Případné reklamace nebo námitky může kupující kdykoli vznést elektronickou formou prostřednictvím e-mailu academy@ondrejcharvat.cz. Pro podání reklamace či námitky není předepsán zvláštní formulář, z vyjádření kupujícího musí jen vždy vyplývat, v čem spočívá jeho reklamace či námitka a jakou formu jejího vyřízení požaduje. O podané reklamaci či námitce rozhodne Poskytovatel nejpozději do 30 dnů od jejího obdržení, s tím, že Uživatel o tom bude vyrozuměn e-mailem a pokud Poskytovatel Uživateli zcela nevyhoví, své rozhodnutí odůvodní.

9.4. V případě živých akcí, pokud Uživatel napíše minimálně 6 dní před uskutečněním živé akce, má právo na navrácení peněz. Pokud je nahlášení neúčasti uživatele v termínu kratším než 6 dní, nenáleží Poskytovali povinnost cenu vstupného vracet z důvodu nákladů spojených s prodejem lístku. Uživatel má možnost svůj lístek přeprodat či darovat osobě blízké. 

10. Práva a povinnosti Poskytovatele

10.1. Poskytovatel má povinnost nastavit Uživateli přístupová práva ke vstupu do on-line klubu do 3 pracovních dnů po obdržení celé úhrady nebo první splátky za členství od Uživatele na svůj účet. Materiály v on-line klubu budou zveřejňovány postupně.

10.2. Poskytovatel má právo předčasně ukončit bez náhrady přístup Uživatele k on-line klubu za předpokladu, že Uživatel bude porušovat článek 11 těchto podmínek.

10.3. Objednáním členství v on-line klubu a sdělením e-mailové adresy uděluje Uživatel Poskytovateli souhlas, aby tuto e-mailovou adresu používal pro propagaci svých služeb, jakož i služeb svých obchodních partnerů. Poskytovatel může přiměřeně informovat formou reklamních sdělení Uživatele o svých dalších službách, resp. o dalších službách jeho obchodních partnerů, a to s využitím e-mailové adresy Uživatele, přičemž Uživatel s tímto souhlasí. Poskytovatel je povinen přestat zasílat případná reklamní sdělení Uživateli v případě, že mu toto Uživatel sdělí e-mailovou zprávou na adresu academy@ondrejcharvat.cz.

10.4. Uživatel nemá v případě výpadku serveru žádný nárok na finanční kompenzaci nebo vrácení zaplaceného poplatku. Poskytovatel je povinen vynaložit nezbytné úsilí na odstranění technických problémů serveru.

10.5. Poskytovatel má povinnost se s Uživatelem individuálně domluvit na pravidelné tréninkové spolupráci (soukromé hodiny) v rozsahu a zaměření, které Uživatel vybral v objednávce.

11. Ochrana autorských práv a dobrého jména Poskytovatele

11.1. On-line videa v klubu jsou autorským dílem Poskytovatele a ten neposkytuje Uživateli právo šířit dílo dále jakýmikoliv cestami elektronické, či jiné komunikace nebo je jakýmkoli jiným způsobem zveřejňovat nebo poskytovat třetím osobám.

11.2. Uživatel se zavazuje nestahovat videa z on-line klubu na svůj pevný disk či jiné off-line či on-line médium určené pro ukládání digitálních dat. Stejně tak se Uživatel zavazuje nepořizovat žádné audio-video záznamy přehrávaného videa v rámci členství v on-line klubu. Veškeré tyto a další činnosti podobného charakteru jsou v rozporu s přáním provozovatele a těmito smluvními podmínkami.

11.3. Uživatel se zavazuje neposkytovat třetím osobám internetovou adresu, na které jsou videa on-line klubu umístěna.

11.4. Uživatel se zavazuje chránit své přístupové údaje (uživatelské jméno a heslo) skrz které se provádí autorizace přístupu k on-line klubu. Uživatel nesmí umožnit třetím osobám, aby se přihlašovaly pod jeho přístupovými údaji. V případě, že Uživatel třetí osobě takový přístup umožní, nese plnou odpovědnost za případný vznik škody jako by se zneužití dopustil sám.

11.5. V případě prokázaného porušení tohoto článku 11 zaplatí Uživatel Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč.

11.6. Uživatel se zavazuje zdržet se veškerého jednání, které by mohlo ohrozit dobré jméno Poskytovatele, zejména zveřejňování nepravdivých informací či neobjektivního hodnocení jeho služeb. Uživatel se dále zavazuje zdržet se veškerého nekalosoutěžního jednání, včetně případného odrazování zájemců o zakoupení členství v on-line klubu. V případě nedodržení této povinnosti zaplatí Uživatel poskytovateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč.

12. Podmínky a důležitá ustanovení

Online tréninková videa v členské sekci klubu nejsou náhražkou cvičení prováděného osobně s trenérem. Toto je cvičení prováděné na dálku, a není považováno za trénování s přítomným klasickým trenér. Je třeba si uvědomit, že nelze mít touto formou cvičení člověka pod dohledem. Při jakémkoliv pohybu bez osobní kontroly může dojít ke zranění nebo zhoršení zdravotního stavu. Pokud chce člověk být pod dohledem je třeba vyhledat osobního trenéra. Videa zde v v členské sekci jsou formou vzdělávací zábavy a mají za účel pomoci lidem cvičit karate z pohodlí domova. Nejsou to zdravotní trenérské lekce. V případě žádosti o vstup do členské sekce tímto zájemce souhlasí s podmínky a přebírá za sebe veškerou zodpovědnost, která je s online cvičením spojena. Videa jsou pouze pro zdravé jedince a v případě jakéhokoliv zdravotního omezení není doporučeno dle nich cvičit. V případě kdy se zájemce rozhodne cvičit dle videí i přes své zdravotní komplikace bez souhlasu lékaře má zodpovědnost za své zdraví pouze on sám. Další podmínkou určenou autorem online videí je, že pokud se necítíte plně schopni provést správnou techniku daného cviku, je lepší cvičení neprovádět a informovat se na osobní trénink s certifikovým trenérem v daném městě. Videa jsou doporučena provádět osobám mladším než 15 let se souhlasem, vědomím a odpovědností rodičů. Veškerou zodpovědnost přebíráte a souhlasíte se s ustanovením při  přihlášení do členské sekce. V případě, že chce člověk začít trénovat s trenérem, může si v rámci služeb objednat pravidelnou tréninkovou spolupráci (soukromé hodiny).

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Jsou-li nebo budou-li jednotlivá ustanovení těchto smluvních podmínek neplatné, zůstávají ostatní ustanovení v platnosti. Takto vzniklá mezera bude nahrazena úpravou odpovídající účelu a smyslu těchto podmínek.

13.2. Uživatel rozumí tomu, že všechny informace poskytované v rámci on-line klubu Poskytovatele jsou určeny výhradně ke studijním účelům tématu osobního tréninku a tréninku karate a bojových sportů a slouží jako všeobecná doporučení bez znalosti konkrétní situace jednotlivého Uživatele.

13.3. Poskytovatel neodpovídá za způsob, jakým Uživatelé jeho rady aplikují v praxi, a proto nepřebírá odpovědnost ani za konkrétní rozhodnutí jednotlivých uživatelů a jejich případné následky. Osobní trénink, trénink karate a bojových sportů je odpovědností každého Uživatele a jedině on sám nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Ustanovení 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, proto na právní vztahy Poskytovatele a Uživatele nedopadá.

13.4. Tyto Podmínky a vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem se řídí právním řádem České republiky.

13.5. Jakákoliv komunikace mezi Poskytovatelem a Uživatelem probíhá elektronicky formou elektronické pošty (e-mailu academy@ondrejcharvat.cz).

13.6. Tyto podmínky užívání nabývají účinnosti dne 1. 9. 2017. Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky užívání kdykoliv změnit, o čemž bude Uživatel vyrozuměn nejméně s měsíčním předstihem před nabytím změny účinnosti podmínek užívání a bude mu dána možnost smlouvu s Poskytovatelem z tohoto důvodu vypovědět.

14. Odměny a bonusy při zrušení či pozastavení členství 

Ode dne přerušení nebo zrušení členství v Klubu Karate 365! pozbývá člen klubu nároku na nasbírané a nevybrané odměny, body, bonusy, konzultace, soukromé lekce, tréninky, videa, podklady a jakékoli odměny, které nasbíral během svého členství či svého působení v klubu. Nárok jakéhokoli klienta v této situaci nelze nárokovat zpětně.